მაგალითები დამუშავება Photoshop. ნაწილი 2
Примеры обработки в Photoshop. Часть 2

მაგალითები დამუშავება Photoshop. ნაწილი 2

ფოტოების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც Photoshop- ში გადამუშავების ეტაპზე გავიდა. ამ ახალ კოლექციასთან ერთად შეგიძლიათ კვლავ ვაფასოთ ამ პროცესის საჭიროება და ვაფასებთ იმას, თუ როგორ გადაკეთდა ფოტო.
ანალოგიურად, ფოტოები თქვენი ფოტოების გადაღება გამოიყურება სანახაობრივი და მიმზიდველი.