Τιμές

Τιμές για διαφορετικούς τύπους φωτογραφιών

Η δημιουργική εργασία είναι δύσκολο να εκτιμηθεί: ο όγκος και ο βαθμός ποικίλλουν πάντοτε. Επομένως, πού είναι η τιμή για το χρόνο, πού είναι το κόστος για το πακέτο ως σύνολο. Κάτω από τη σύνδεση "περισσότερα" μπορείτε να διαβάσετε μια πιο λεπτομερή περιγραφή. Πληρωμή: ευρώ ή λίρα. Η πληρωμή μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη: το μισό πριν από τη μαγνητοσκόπηση, να λάβει (κλείσει ημερομηνία λήψης), το ήμισυ μετά την επεξεργασία, όταν στέλνετε έναν σύνδεσμο σε τελικές φωτογραφίες. Οι διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις, η γνωριμία και η διευκρίνιση των λεπτομερειών είναι όλες ελεύθερες, βέβαια)

<<< ---- μετακινηθείτεь ---- >>>