عکس از یک قایق بادبانی دیگر در مرمریس
Фотосет ещё одной яхты в Мармарисе

عکس از یک قایق بادبانی دیگر در مرمریس

من نه تنها مردم را عکاسی می کنم، بلکه همچنین در فضای داخلی و ظاهر نیز عکس هایی از عکس ها را می بینم)
یک عکس کوچک از داخل و خارج از قایق بادبانی در بندر مرمریس. خیلی بزرگ و خیلی سرد