عکسهای گربه ها
Котики

عکسهای گربه ها

هیچ عکس بدون مهر و موم وجود ندارد چگونه می توانید تصویری از این حیوانات ناز نکنید؟ این دو گربه من هستند. واقعا زیبا

متاسفانه، گربه خاکستری به تازگی مرد.

من او را در اینجا در این مکان زیبا در سرزمین ولگا زیر یک درخت در پیشانی به خاک سپردم.