فتوشاپ عکسبرداری
Фотосессия фотосессии

فتوشاپ عکسبرداری

ژانرهای مختلف در کار من بودند، اما چنین مواردی کمیاب هستند. من آن را "عکس ساقه عکس" نامیده می شود. من عکاسی را عکاسی کردم. یک طرح جالب و مهمتر از همه زیبا)