نمایشی ی نسخه

کار من به عنوان یک عکاس

من برای مدت بسیار طولانی عکس گرفته ام. در ابتدا من فقط به کار خود ادامه دادم و پس از آن فعالیت حرفه ای من شد. عکس ها را در ژانرهای مختلف: پرتره، جو، عکس خیابانی، به خصوص من عاشق طبیعت و مناظر. به تکنیک بسیار جزئی است. در این مجموعه آثار من نمی خواهم آشنایی شما را فقط با من در میان عکس های مردم در مرمریسم محدود کنم. اگر چه، البته چنین است. من همیشه در مارماریس زندگی نمی کردم، سفر کردم، تحت مارک های مختلف کار می کردم، بنابراین در بعضی از آثار در لوگوی دیگری شگفت زده نمی شوم، بلکه من هم تحت نام یک شرکت تبلیغاتی کار می کنم. من می خواهم به شما و دیگران در سبک و سبک کار نشان دهم. اگر دوست دارید کار خود را به عنوان یک عکاس دوست دارید، ببینید، نرخ و تماس بگیرید