ها قیمت

قیمت انواع مختلف عکس ها

کار خلاق دشوار است برای ارزیابی: حجم و درجه همیشه متفاوت است. بنابراین، کجاست قیمت زمان، کجا هزینه کل بسته است. زیر لینک "بیشتر" شما می توانید یک توضیح دقیق تر بخوانید. پرداخت: دلار یا لیرا. پرداخت می تواند به دو بخش تقسیم شود: نیمی از قبل از فیلمبرداری، برای ارسال (پیگیری تاریخ عکسبرداری)، نیمی از پس از پردازش، هنگام ارسال لینک به عکس های به پایان رسید. البته، مشاوره، بحث، آشنایی و روشن شدن جزئیات، البته، رایگان است))

<<< ---- از طریق ---- >>>